Maaari bang Magsuot ang mga Seventh Day Adventist ng Wedding Rings?

Eric Larrayadieu/The Image Bank/Getty Images

Noong 1986, pinapayagan ng Seventh Day Adventist North American Division Annual Council ang mga miyembro ng simbahan na magsuot ng mga singsing sa kasal. Hanggang sa puntong iyon, ipinagbabawal ang mga singsing sa kasal sa North America. Simula Mayo 2014, ipinagbabawal pa rin ang mga Seventh Day Adventist na magsuot ng ibang uri ng alahas.Ang Seventh Day Adventist Church ay itinatag ni Ellen White at iba pang dating miyembro ng Methodist Church. Ang mga alahas, kabilang ang mga band sa kasal, ay ipinagbabawal batay sa mga talata ng Bibliya sa mga aklat nina Timoteo at Pedro. Naisip na ang pagsusuot ng alahas ay nagpapakita ng vanity at pride. Ang mga singsing sa kasal ay pinapayagan lamang sa mga bansa kung saan ito inaasahan ayon sa kultura. Noong 1986, inalis ang pagbabawal upang payagan ang mga singsing sa kasal. Kinilala ng mga Seventh Day Adventist na ang mga imigrante sa North America ay nagpapanatili pa rin ng mga kultura ng kanilang sariling bansa, kabilang ang inaasahan ng mga singsing sa kasal. Bukod pa rito, nakita ng Simbahan na ang pagsusuot ng mga singsing sa kasal ay lalong inaasahan sa mga mag-asawa sa North America.