Paano Nagbabago ang Kultura?

ViewStock/Tingnan ang Stock/Getty Images

Nagbabago ang kultura sa pamamagitan ng mga pag-unlad sa teknolohiya, paniniwalang pampulitika at mga ideya sa relihiyon. Ang mga panlabas na pakikipagtagpo sa magkakaibang mga lipunan at mga kadahilanan sa kapaligiran ay nagbabago rin ng mga paniniwala sa kultura. Ang pagbabago sa kultura kung minsan ay nagdudulot ng backlash mula sa mga may mas tradisyonal na pananaw sa lipunan.Binago ng pag-unlad ng sasakyan at panloob na pagbabago sa kultura ang takbo ng buhay, ang mga pamamaraan ng organisasyon ng paggawa, at ang heograpikal na pamamahagi ng mga tao at trabaho. Ang pagbuo ng mga ideyang demokratiko-republikano sa mga kolonya ng Britanya sa panahon ng Rebolusyong Amerikano ay humantong sa mga pagbabago sa parehong pamahalaan at lipunan sa pangkalahatan.

Ang pagbabago sa kultura ay nangyayari dahil sa diffusion ng mga ideya mula sa isang lipunan patungo sa isa pa. Kabilang sa mga halimbawa nito ang paglitaw ng relihiyong Budista sa Tsina, at ang pagluluwas ng kulturang Amerikano sa pamamagitan ng telebisyon at pelikula sa Hollywood. Nagaganap din ang pagbabago sa kultura sa pamamagitan ng sinkretismo, o kapag naghalo ang mga ideya mula sa iba't ibang kultura. Nangyari ito nang ang mga santo ng Katoliko ay ipinakilala sa Meso-American na polytheistic na paniniwala. Ang akulturasyon ay nangyayari kapag ang isang kultural na sistema ng paniniwala ay ganap na pinalitan ng isa pa. Nangyari ito sa mga lipunang Scandinavian nang ang mga lokal na tradisyong polytheistic ay pinalitan ng Kristiyanismo.

Ang mga pagbabago sa kapaligiran ay humahantong sa makabuluhang pag-unlad ng kultura. Halimbawa, pagkatapos ng pagpapakilala ng kabayo ng mga Espanyol na naninirahan, ang mga Katutubong Amerikano ng Western Plains ay binago ang kanilang lipunang pang-agrikultura sa isang kulturang nomadic na nakabatay sa kabayo.