Bukas ba ang Post Office tuwing Sabado?

Ed Webster/CC-BY 2.0

Karamihan sa mga lokasyon ng post office ay bukas Lunes hanggang Sabado at laging sarado tuwing Linggo. Ang ilang mga lokasyon ng post office ay bubuksan lamang ang kanilang lobby area sa Sabado upang ma-access ng mga customer ang kanilang mga mailbox, ngunit hindi ma-access ang iba pang mga serbisyo at produkto na inaalok ng United States Postal Service.Kung bukas ang isang partikular na lokasyon sa Sabado, malamang na bukas lang ito sa loob ng ilang oras. Ang mga oras ng Lunes hanggang Biyernes ay karaniwang 8:30 a.m. hanggang 4:30 p.m., ngunit tuwing Sabado, karaniwang nagsasara ang mga ito sa pagitan ng 11 a.m. at tanghali. Pagkatapos ng mga oras at holiday, maa-access pa rin ng mga customer ang mga drop box na matatagpuan sa labas ng post office kung kailangan nilang magpadala ng isang bagay.