Ano ang Ilang Halimbawa ng Mga Layunin at Adhikain?

Les at Dave Jacobs/Cultura/Getty Images

Ang adhikain ay isang pangmatagalang pag-asa o ambisyon na makamit ang isang bagay sa buhay, tulad ng pagiging abogado o isang medikal na doktor. Sa kabaligtaran, ang isang layunin ay maaaring isang mas maikling pang-matagalang indibidwal na hakbang tungo sa pagkamit ng isang partikular na mithiin, tulad ng pagpasa sa pagsusulit sa pasukan ng law school o pagpasok sa medikal na paaralan. Maraming beses ang mga salitang 'aspirasyon' at 'layunin' ay ginagamit nang magkapalit.Ang pagtukoy sa adhikain sa karera ay ang unang hakbang patungo sa pagmamarka ng landas para sa hinaharap na posibleng makamit sa mga panandaliang layunin. Ang mga mithiin ay maaaring matukoy ayon sa trabahong pinangarap sa pagkabata, mga likas na talento at kakayahan, o mga libangan at paboritong gawain. Ang hinahangad na patutunguhan ay ang mithiin. Ang pagsusulat ng mga tiyak, makakamit at masusukat na mga layunin patungo sa nais na patutunguhan ay nakakatulong na ituon ang mga pagsisikap upang maabot ang hangarin sa karera sa maliliit na hakbang.

Ang mga layunin ay dapat may mga limitasyon sa oras. Kung ang layunin ng isang tao ay makapasa sa kursong chemistry sa isang nursing program, ang nakasulat na layunin ay maaaring makakuha ng pagtuturo, gumugol ng limang dagdag na oras sa pag-aaral sa labas ng bawat klase at makapasa sa kurso sa pagtatapos ng tatlong buwan na may mataas na marka. Ang pagsusulat ng mga mithiin at layunin ay nagbibigay-daan sa pagtatasa ng pag-unlad patungo sa ninanais na mga layunin at nagbibigay-daan sa isang tao na gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan.