Ano ang Ilang Halimbawa ng Pagsasalita sa Kasal ng Magulang?

Digital Vision/Photodisc/Getty Images

Kasama sa mga talumpati sa kasal ng mga magulang ang mga anekdota tungkol sa nobya o lalaking ikakasal habang sila ay lumaki at mga komento tungkol sa kung gaano ipinagmamalaki ang mga magulang ngayon. Marami ang tumutukoy sa positibong pagbabagong pinagdaanan ng anak na lalaki o babae habang umuunlad ang relasyon.Ang talumpati ay maaaring magsimula sa isang maikling pagpapakilala na kinabibilangan ng relasyon ng tao sa mag-asawa. Susunod, ang magulang ay gumagawa ng isang positibong komento tungkol sa seremonya. Ang katawan ng talumpati ay karaniwang may kasamang alaala tungkol sa nobya o nobyo o pareho, tulad ng isang anekdota noong bata pa o kung paano nagkakilala ang mag-asawa. Angkop na magsingit ng ilang mataktikang biro sa kabuuan, hangga't ang mga biro ay hindi nilalayong ipahiya o hiyain. Ang ilang talumpati ay naglalaman din ng mga sipi o mga sangguniang banal na kasulatan na kumakapit sa pangunahing punto ng talumpati.

Ang mga talumpati ay madalas na nagtatapos sa isang pag-asa na pangungusap, tulad ng pagnanais sa mag-asawa ng isang masayang kinabukasan, at isang toast kasama ang mga nagtitipon na bisita. Karaniwan, ang talumpati ay nasa pagitan ng lima hanggang pitong minuto ang haba at ito ay isinasagawa nang maaga upang suriin ang kalinawan at haba. Ang mga talumpati ay hindi dapat maglaman ng mga detalye tungkol sa mga nakaraang relasyon ng alinmang tao o ang halaga ng kasal. Ang anumang pribadong impormasyon tungkol sa mag-asawa ay pinananatiling pribado, tulad ng pagbubuntis o isang posibleng paglipat. Ang pokus ng talumpati ay ang mag-asawa at hindi ang kasal ng magulang o anumang bisita.