Ano ang Likas na Sistema?

Tobias Titz/Getty Images

Sa larangan ng ekolohiya, ang natural na sistema ay isa na umiiral sa kalikasan, independiyente sa anumang pakikilahok ng tao. Ang natural na sistema ay binubuo ng lahat ng pisikal at biyolohikal na materyales at ang kanilang magkakaugnay na prosesoAng mga sistema ng tao o mga sistemang panlipunan ay umiiral sa tabi at nakikipag-ugnayan sa mga natural na sistema sa maraming paraan. Ang mga natural na sistema ay maaaring pag-aralan at gamitin at kahit na doblehin, gayunpaman sa kasong iyon sila ay nagiging mga artipisyal na sistema. Ang mga pangunahing natural na sistema ay nananatiling hindi nagbabago ng mga pagtatangka ng tao sa pagkopya o panggagaya.

Ang pag-aaral ng mga natural na sistema ay mahalaga sa ilang larangan, isa na rito ang agrikultura. Ang agrikultura ay isang halimbawa ng isang artipisyal (gawa ng tao) na sistema na ipinakilala sa isang umiiral na natural na sistema. Bagama't ang sistemang pang-agrikultura ay nagpapatakbo ayon sa kanyang ginawang iskedyul at mga proseso, gayunpaman ay apektado ito ng mga pangunahing natural na proseso tulad ng panahon, ang kakayahan ng lupa na magbunga ng mga pananim, ang mga pattern ng pagpapakain ng mga hayop at iba pa.

Ang pag-aaral ng mga kumplikadong interaksyon ng mga lipunan ng tao at mga natural na sistema ay naging lalong mahalaga sa ika-21 siglo. Dati, ang dalawang disiplina ng sosyolohiya (ang pag-aaral ng lipunan ng tao) at ekolohiya ay pormal na pinaghiwalay ngunit ang mga relasyon sa pagitan ng aktibidad ng tao at ng likas na kapaligiran ay napakahalaga sa paglutas ng mga isyu sa kapaligiran.