Bakit Mahalaga ang Mga Panuntunan at Regulasyon?

Larry Washburn/Getty Images

Ang mga tuntunin at regulasyon ay maaaring makatulong na panatilihing ligtas ang mga manggagawa at maiwasan ang pinsala para sa negosyo at mga pang-industriyang gawi. Maaari din nilang tiyakin na ang mga kumpanya ay nakikipagkumpitensya sa patas na paraan. Makakatulong ang mga regulasyon na matiyak na ang mga negosyo ay hindi nagsasabwatan upang taasan ang mga presyo.Sa mga unang yugto ng Rebolusyong Industriyal, magaan ang mga tuntunin at regulasyon. Nangyari din ito sa Estados Unidos, at maraming negosyo ang gumamit ng mga mapagsamantalang pamamaraan upang pigilan ang mga manggagawa na umalis. Sa buong ika-20 siglo, nakatulong ang mga regulasyon na alisin ang child labor at itinaas ang suweldo ng mga manggagawa sa pabrika, mga minero at mga tao sa ibang larangan.

Ang mga tuntunin at regulasyon ay nakakaapekto rin sa buong industriya. Sa pamamagitan ng pagbabawal sa anti-competitive practice, sinisikap ng mga mambabatas at regulator na pigilan ang isang kumpanya na mangibabaw sa isang larangan at magtaas ng mga presyo dahil walang kompetisyon. Gayunpaman, ang pamamaraan na ito ay hindi gumagana sa ilang mga larangan. Ang mga kumpanyang elektrikal, halimbawa, ay karaniwang binibigyan ng monopolyo dahil ang pagkakaroon ng maraming kumpanyang nagpapatakbo ng mga linya ng kuryente ay hindi mahusay. Ang mga kumpanyang ito ay karaniwang mahigpit na kinokontrol.

Nagtatalo ang mga Libertarians na ang mga patakaran at regulasyon ay bihirang kailanganin at ang mga puwersa ng merkado ay maaaring epektibong mag-regulate ng mga kumpanya. Nagtatalo din sila na ang mga patakaran at regulasyon ay pumipigil sa mga bagong kumpanya na pumasok sa ilang mga larangan. Ang mga kalaban ng pananaw na ito ay tumutukoy sa makasaysayang mga pang-aabuso sa kapangyarihan at ang mahabang yugto ng panahon para magkaroon ng epekto ang mga puwersang ito sa pamilihan.